PRISER PR 1.1.2020

NB! 07000 Osterøy Taxi benytter ikke fjernhenting - dvs. kolonnen 'Tilkjøringstakst2' i tabellen over. Dette må tas med i betraktning ved utregning av pris (se eksempel under - der kr. 271,- må trekkes bort fra totalbeløpet). 07000 Osterøy Taxi har lik hentetakst overalt. For en mer korrekt prisberegning anbefaler vi 07000 Taxi appen - sjekk ut http://www.07000taxi.no/