16. juni 2022

Fornyet avtale på skoleskyss!

Denne uken har vi signert ny avtale med Skyss.

Vi er glade for at vi skal fortsette å kjøre «våre» skoleelever også de neste årene.

Kvaliteten, sikkerheten og punktligheten blir som før!

#vibryross #07000 #07000osterøytaxi #skoleskyss