22. desember 2020

Info om refusjon av pasientreiser

Som en midlertidig løsning har vi denne uken startet med å hjelpe kunder som har krav på å få dekket transport til/fra behandling med å fylle ut og sende inn skjemaet uten at kunden trenger å legge ut for turen. For de som ønsker det.

Dette vil vi fortsette med til vi forhåpentligvis har en ny avtale på plass med Helse Bergen på nyåret.

Det er viktig at de som skal reise får en bekreftelse på at de får dekket reisen av behandler eller fastlege.

Behandler eller fastlege MÅ legge inn en elektronisk rekvisisjon på reisen på forhånd, i tillegg til at taxien må bestilles gjennom 07000.