17. august 2020

Skoleskyss med 07000 Osterøy Taxi

Da er ett nytt skoleår igang, for oss blir det ett gledelig gjensyn med elever vi har transportert til/fra skole eller buss tidligere, men også noen førsteklassinger som vil bli kjent med oss for første gang. Vi skal gi alle en trygg og kjekk tur til/fra skolen! Ønsker barna å høre på Nrk Super i bilen er ikke det noe problem 🙂

Nå i høst er har vi ett stor fokus på renhold i bilene pga korona.

  • Hyppige berørte flater rengjøres mellom hver tur
  • Elever som er syke eller har sykdomssymptomer skal ikke bruke skoleskyssen
  • Bare elever som har taxiskyss på grunnlag av medisinsk behov vil få taxi i forbindelse med opphold på SFO.
  • Elever vil bli samkjørt, hovedsaklig fra samme skole.

Kontaktinfo 07000 Skole

Har du spørsmål eller endring på bestilt skyss ta kontakt med vårt sentralbord.

Tlf: 55 99 70 30

epost: skole@07000.no

NB! Det er hver enkelt skole som må bestille skyssen hvis barnet ditt har rett på skyss med oss.