Søk

Priser

Priser pr. 1.6.2022 Tariff Tidspunkt Startpris Start m fremmøte Kr pr km1 Kr pr time Kr pr min Minstepris Jamførpris* Fjerntakst pr km1 Dag Man–Fre 06–18 52 87 11,20 454 7,57 115 240 19,60 Kveld...

Testside

Dette er en eksempelside. Den er forskjellig fra ert innlegg fordi det vil forbli på samme plass og vil vises i navigasjonsmenyen (i de fleste tema). De fleste starter med en Om-side som introduserer dem...