Bærekraft

Vi i 07000 er bevisst ansvaret vi som ledende transportaktør har for verden rundt oss. Derfor implementerer vi nå en felles bærekraftstrategi for hele 07000-kjeden.

Vi har særlig fokus på følgende av FNs bærekraftmål:

ikon

Stoppe klimaendringene

Vi jobber aktivt med overgang til nullutslippsbiler, samtidig som vi har strenge utslippskrav til gjenværende fossilbiler. I byene har vi nå opptil 70% nullutslippsandel for personbiler, og vi målsetter 100% utslippsfrie biler i løpet av få år.

ikon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi oppfordrer alle 07000-selskaper til miljøsertifisering for å bevisstgjøre oss alle i det daglige arbeidet. Et flertall av våre biler er nå tilknyttet selskaper med sertifisering som Miljøfyrtårn e.l.

ikon

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

07000 arbeider for anstendige arbeidsvilkår, og mot sosial dumping både i vår egen bransje og i våre nærmiljøer.

ikon

God utdanning

Vi legger stor vekt på utdanning og riktig kompetanse. Derfor stiller vi blant annet høye krav til våre sjåfører og til kompetansen de må ha før de får kjøre for 07000.

ikon

Samarbeid for å nå målene

Medlemmene i 07000-kjeden samarbeider tett for å løse utfordringer og nå felles mål. Det gjelder også arbeidet med ovennevnte bærekratftmål.