6. september 2021

07000 Osterøy Taxi uten pasientreiser fra 6.9.2021

Me er bekymra for Ostringane sin tryggheit!

Som dei fleste no sikkert har fått med seg, er det ikkje 07000 Osterøy Taxi som skal utføra transport av pasienter som ikkje treng ambulanse på Osterøy. Det kjem no til å verta ein god del endringar for dei som treng Taxi til og fra behandlar.

Pasientreiser tilbyr no kun transport mellom 06:00 og 18:00. Dette seier dei er godt nok pga. historisk lite behov mellom 18:00 og 06:00.

Kva med dei som treng hjelp på kveld og natt, er ikkje dei viktige nok for Helse Bergen?

Me kan akseptera å tapa ein anbudsrunde når den er på like vilkår, og ja, me kunne også gje pris kun mellom 06:00 og 18:00, men for oss var ikkje det et alternativ.

Kvifor skal Ostringane har eit dårlegare tilbod enn resten av landet?

Me ser fram til kommande veker og månader med bekymring og ekstra viss kommande transportør skal behandla Ostringane på same måte som Vossingane og i tilegg ikkje skal tilby transport etter klokka 18:00.

Me i 07000 Osterøy Taxi ønskjer å informera alle våre brukarar om at me fortsatt er her for alle som treng transport på, og til og fra Osterøy, me har vakt 24/7 og håpar at grunnlaget for dette tilbodet også kan opprettholdast i framtida.

Det er me som har skulekjøringa, det er me som kjører til og fra butikken, arbeid, besøk, fest osv.

Hjå oss kan du betale med kontanter, alle typer kort, Vipps, TT kort, og faktura for bedrifter etter avtale.

Visst det er ynskjeleg kan dei som vil bruke TT kortet også til og fra behandler, sykehus mm gjera da.

Nå det gjeldt behov for transport til og fra feks. Legevakt/sjukehus mellom 18:00 og 06:00 kan me utføra dette, da må pasienten betale for turen, me hjelper med og fylla ut søknadsskjema for å refundert utgiftene og sende dette til Pasientreiser.

Me ynskjer alle lykke til og håpar at alle hendingar som ikkje er akseptable vert formidla vidare for registrering.

Send oss gjerne en epost.