18. august 2021

Sjåfører til helg, deltid og ferier søkes

Glad i å kjøre bil og liker å jobbe med mennesker i alle aldre? Da kan du lese videre 🙂

Vi søker positive mennesker som ønsker å arbeide som sjåfør i 07000 Osterøy Taxi.

 • Pålitelig og til å stole på
 • Kundeorientert og at du bryr deg
 • Samarbeidsorientert og kollegial
 • Trygg i trafikken

For å bli sjåfør i 07000 Osterøy Taxi må du ha offentlig kjøreseddel eller kan skaffe det.  Opplæring vil bli gitt.

Sjekk kravene du må oppfylle før du søker om kjøreseddel

 • Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.
 • Politiet sjekker at du har tilfredsstillende vandel.
 • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land.
 • Du trenger original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Er du drosjesjåfør?

 • I tillegg til kravene over, må du ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
 • Du som er ny søker må ha bestått drosjesjåføreksamen.
 • Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen.
 • Har du yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen(vegvesen.no). 

Send søknad og CV snarest på mail hvis dette er noe for deg:

post@osteroytaxi.no