27. oktober 2020

Sjåfører til helg, deltid og ferier søkes

Glad i å kjøre bil og liker å jobbe med mennesker i alle aldre? Da kan du lese videre 🙂


Vi søker positive mennesker som ønsker å arbeide som sjåfør i 07000 Osterøy Taxi.

  • Pålitelig og til å stole på
  • Kundeorientert og at du bryr deg
  • Samarbeidsorientert og kollegial
  • Trygg i trafikken

For å bli sjåfør i 07000 Osterøy Taxi må du ha offentlig kjøreseddel, opplæring vil bli gitt.

Kravene for å få offentlig kjøreseddel er:

  • Må være fylt 20 år
  • Oppfyller helsekravene til persontransport mot vederlag
  • Har en slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uegnet til å føre drosje
  • Søkere fra land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge

Send søknad og CV snarest på mail hvis dette er noe for deg:

post@osteroytaxi.no