Bli løyvehaver

07000 Stavanger har 30 kjøretøy i drift, 5 moderne minibusser er tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er en del av 07000-kjeden og samarbeider med 13 transportselskap med over 700 kjøretøy som leverer transporttjenester i tråd med felles kjedekonsept.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehaverne tilknyttet virksomheten. I konsernet er det 72 ansatte. Transporten utføres av 700 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.

Vil du bli løyvehaver i 07000 Stavanger?

Oppbygging av kapasitet er en viktig utfordring for 07000 Stavanger nå. Vi skal sikre at vi befester vår posisjon som det mest pålitelige taxiselskapet, og at kunder som velger oss, opplever at de får leveranse i henhold til våre kvalitetsstandarder.

Vi søker engasjerte kandidater som ønsker å drive sin egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Stavanger. Tilslutning til vår organisasjon innebærer mulighet for å tre inn som aksjonær i selskapet etter en oppstartsperiode på 12-24 måneder.

Kvalifikasjonskrav

Som forutsetning for tilslutning kreves:

  • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport
  • Transportløyve for aktuell transport (taxi/turvognløyve)
  • Bestått sjåførkurs og gyldig sjåførkort i 07000 Stavanger (Kan tas i etterkant etter opptak)
  • Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret
  • Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar
  • Tilfredsstillende økonomisk evne

Personlige egenskaper

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

  • Pålitelig og til å stole på
  • Kundeorientert og at du bryr deg
  • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi setter pris på mangfold i alder og bakgrunn, og oppfordrer også kvinner til å søke. Egnede sjåfører i 07000 Stavanger blir prioritert i rekrutteringsprosessen.

Skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes/leveres til 07000 Stavanger, Spikkestadveien 86, 3440 Røyken, eller på e-post til taxi@02850.no.

Vedlagt skjema fylles ut og legges ved søknaden.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Trond Becher på mobil: 907 25 679 eller på e-post: trond.becher@02850.no.