Våre priser

Gelder fra 1. april 2024
Alle priser inkludert 12% mva

Dag
06-18
Kveld
18-24
Natt/Helg
24-06
Høytid
  20% tillegg25% tillegg30% tillegg
  Alle reiser Starttakst4351,1053,2255,35
 Pris pr. min.11,4513,7414,3114,88
 Pris pr. time686,79824,15858,49892,83
1-4 Passasjerer Pris Km.18,8622,6323,5824,52
Minstepris155186193,75202
 Jamførpris342411428445
5-6 Passasjerer Pris Km.26,1231,3532,6633,96
 Minstepris206247257267
 Jamførpris400480500520
7-8 Passasjerer Pris Km.31,2537,5139,0740,63
 Minstepris255306319332
 Jamførpris441530552574
9-10 Passasjerer Pris Km.32,8239,3941,0342,67
 Minstepris318382398414
 Jamførpris454545567590
11-12 Passasjerer Pris Km.36,3243,5945,4047,22
 Minstepris378454473492
 Jamførpris482578602627
13-14 Passasjerer Pris Km.39,7547,6949,6851,67
 Minstepris445534557579
 Jamførpris509611637662
15-16 Passasjerer Pris Km.43,1851,8153,9756,13
 Minstepris495594619644
 Jamførpris537644671698

Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 16,- i flyplassavgift vil tilkomme.  
Bompengekostnad utenfor Nord Jæren bymiljøpakke og evt. fergekostnader kommer i tillegg
Tillegg for rullestol er kr. 120,- (gjelder kun når kunden sitter fastspent i rullestol)

Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.