Søk

Bli 07000-sjåfør

Vi i 07000 Asker Taxi er alltid interessert i gode kolleger og flinke sjåfører! På denne siden finner du mer om rekruttering og opplæring av sjåfører og løyvehavere.

Priser 1-4 personer

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Praie/Holdeplass 50 60 70 75 90 Starttakst bestilt 90 108 126 135 162 Kr pr km...

Priser Rullestolbil

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Starttakst 240 288 336 360 432 Kr pr km 25,00 30,00 35,00 37,50 45,00 Kr pr...

Priser 13-16 personer

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Starttakst 200 240 280 300 360 Kr pr km 31,00 37,20 43,40 46,50 55,80 Kr pr...

Priser 9-12 personer

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Starttakst 175 210 245 263 315 Kr pr km 28,00 33,60 39,20 42,00 50,40 Kr pr...

Priser 7-8 personer

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Starttakst 150 180 210 225 270 Kr pr km 25,00 30,00 35,00 37,50 45,00 Kr pr...

Priser 5-6 personer

Dag Kveld/Lørdag Natt/Søndag  Helg Høytid Man-Fre 06-17 Man-Tor 17-23Fre 17-22Lør 06-18 Man-Tor 23-06 Søn 06-06 Fre 22-06Lør 18-06 Høytid Praie/Holdeplass 75 90 105 113 135 Starttakst bestilt 136 162 189 202 243 Kr pr km...

Pasienttransport

Hurum og Røyken Taxi har siden oppstart bistått med pasienttransport. Vi ser viktigheten og behovet, for å bistå mennesker som ikke er i stand til å benytte seg av bil eller rutegående transport, med tilpasset helsetransport. Vi...