Bli løyvehaver

07000 Asker Taxi har ca.35 kjøretøy i drift i Asker-området, 5 moderne minibusser er tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er en del av 07000-kjeden og samarbeider med 13 transportselskap med over 700 kjøretøy som leverer transporttjenester i tråd med felles kjedekonsept.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehaverne tilknyttet virksomheten. I konsernet er det 72 ansatte. Transporten utføres av 700 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.

Vil du bli løyvehaver i 07000 Asker Taxi?

Oppbygging av kapasitet er en viktig prioritering for 07000 Asker Taxi nå. Vi skal sikre at vi befester vår posisjon som det mest pålitelige taxiselskapet, og at kunder som velger oss opplever at de får leveranse i henhold til våre kvalitetsstandarder.

Vi søker engasjerte kandidater som ønsker å drive sin egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Asker Taxi. Tilslutning til vår organisasjon innebærer mulighet for å tre inn som aksjonær i selskapet.

Som løyvehaver hos oss kan du arbeide både heltid og deltid. Vi har ulike kjøreområder, kjøregrupper og kjøreoppdrag.

07000 Asker Taxi har som mål å levere gode kundeopplevelser til en fornuftig pris. For å oppnå dette må våre løyvehaver ha følgende ferdigheter:

 • Serviceorientert og kundevennlig
 • Trygg og god sjåfør
 • Kunne kommunisere med tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Kjennes sitt kjøreområde og ha tilfredsstillende kjentmannskompetanse

Kvalifikasjonskrav

Som forutsetning for tilslutning kreves:

 • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport
 • Transportløyve for aktuell transport (taxi/turvognløyve)
 • Godkjent EL-kjøretøy registrert i motorvognregisteret
 • Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar
 • Tilfredsstillende økonomisk evne

Personlige egenskaper

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

 • Pålitelig og til å stole på
 • Kundeorientert og at du bryr deg
 • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi setter pris på mangfold i alder, bakgrunn og kjønn. Både eksterne og interne kandidater blir vurdert, men erfaring fra 07000-kjeden vil bli vektlagt.

Skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes/leveres til Asker Taxi AS, Spikkestadveien 86, 3440 Røyken, eller på e-post til grethe@02850.no.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Grethe Becher på e-post: grethe@02850.no.