Skoleskyss

07000 Asker Taxi utfører skoleskyss for Ruter i Asker kommune Har du behov for taxi til skolen bistår vi effektivt og profesjonelt, alltid med strålende service.

Taxi til eller fra skole

Skoleskyss er en kostnadsfri tjeneste for barn og unge i Akershus, som har særskilte behov eller bor langt fra skolen. Det er ulike retningslinjer, for hvem som kan ha krav på skoleskyss med taxi. Kravene er som følger:

  • Første klassinger som bor minimum 2 kilometer fra skolen
  • 2. til 10. klassinger som bor minimum 4 km fra sin respektive skole
  • Elever på videregående som bor minst 6 kilometer fra skolen
  • Elever der skoleveien er definert som spesielt farlig
  • Barn som har særskilte behov

Har du spørsmål om taxi til skole eller skoleskyss, ta kontakt med skolen og eventuelt Ruter, som administrerer skoletransport.

Du som har rett på skoleskyss

Har du rett på skoleskyss, benytt https://www.skoleskyss.no

Skal du bestille drosje? Da kan du enkelt gjør det her!