Pasienttransport

Hurum og Røyken Taxi har siden oppstart bistått med pasienttransport. Vi ser viktigheten og behovet, for å bistå mennesker som ikke er i stand til å benytte seg av bil eller rutegående transport, med tilpasset helsetransport. Vi har avtale med Vestre Viken Helseforetak om transport av pasienter med bosted i Hurum og Røyken kommune. 

Rekvisjon eller manglende rutetilbud

Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte rutegående transport, kan du få rekvisisjon til drosje. Du kan ikke selv bestille drosjen for denne type reiser. Det er din behandler som skal vurdere ditt behov, skrive rekvisisjonen og bestille reisen. Manglende rutegående tilbud der du bor, gir også i noen tilfeller rett til drosje. Ditt lokale Pasientreisekontor avgjør om du har krav på dette. Reisen kan bestilles på Pasientreisers telefonnummer: 05515. Om du har behov for å endre eller avbestille, skal dette også gjøres på telefon 05515. Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel. Egenandelen legges til grunn for frikort og rapporteres elektronisk til HELFO.

Profesjonell helsetransport

Våre sjåfører har gode lokalkunnskaper, utvidet kurs/opplæring for helse- og uføretransport, og har lang erfaring med helsetransport. Vi er behjelpelig med å følge våre passasjerer ut og inn av offentlige bygg etc. Hyggelige og serviceinnstilte sjåfører, gjør pasienttransport med Hurum og Røyken taxi til en fin opplevelse.

Områder vi betjener

Vi er tilgjengelig for de som har krav på helsetransport i Røyken og Hurum. Det inkluderer regioner som blant annet Tofte, Sætre, Nærsnes og Hyggen. Vi utfører også pasienttransport i Lier, Asker og Drammen. PS! Av hensyn til konkurranseområde, har vi ikke lov til å kjøre utenfor vårt distrikt. Kun i tilfeller hvor turen starter eller ender hos oss. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om helsetransport.